ObliQue

 
 

MINDER is genoeg

ObliQue staat voor diagonaal, dwars en eigenzinnig, maar ook voor verbindend. Door mijn werk wil ik mij verbinden met de mensen om mij heen en gestalte geven aan "MINDER is genoeg".

Toen ik in 2009, na een ziekteperiode, begon met meubel maken, wist ik niet dat ik aan het begin stond van een ontdekkingsreis. Vorm terugbrengen tot de essentie. Strak gelijnde meubels ontwerpen met gebruik van zo min mogelijk materiaal. Dat stond mij voor ogen.

 InspiratiebronnenNaast vele anderen waren vooral Gerrit Rietveld (zig-zag stoel) en Theo van Doesburg (schuine lijn, oblique line) bronnen van inspiratie tijdens deze reis. De houtverbinding die Gerrit Rietveld toepaste in de zig-zag stoel was het eerste aanknopingspunt bij mijn zoektocht. Het lukte uiteindelijk om deze verbinding tot zijn essentie terug te brengen, waardoor nieuwe pure vormen mogelijk werden.

Nieuwe vormen

Ik spreek  van meubelvormen, omdat de vorm en niet de functionaliteit van het ontwerp leidend is. "Function follows form". De een beschouwt mijn ontwerpen als object, de ander gebruikt ze als bijzettafel of als sokkel om iets ten toon te stellen.
De meubelvormen zijn zelfdragend; er wordt geen gebruik gemaakt van, vaak ontsierende, constructie elementen.


Door deze werkwijze worden nieuwe vormen mogelijk. Sterke meubelvormen met een eigen uitstraling, die harmonieus opgaan in hun omgeving en uitnodigen om aan te raken, naar te kijken en te gebruiken.


Grenzen

De wereld om ons heen is samengesteld uit oneindig veel vlakken. Waar vlakken elkaar raken ontstaan snijlijnen. Deze lijnen bakenen de ruimte om ons heen af; begrenzing zichtbaar en tastbaar maken staat centraal bij het ontwerpen van de meubelvormen.

Ik ben op zoek naar grenzen. De grenzen van mijn creativiteit, de grenzen van wat het materiaal aan kan en in zekere zin ook de grenzen van de mensen om mij heen. Mijn meubelvormen roepen, met name door het toepassen van ongebruikelijke hoeken, wisselende reacties op. Ik besef dat mijn meubelvormen door hun hoeken voor spelende kinderen niet ideaal zijn. Maar er is ook een andere kant; ook bij kinderen roept de andere, ongewone vorm een gevoel van verwondering op.

Verwondering

Dat ik op mijn reis op deze vorm van schoonheid zou stuiten, had ik niet verwacht. Ik was er niet naar op zoek, het overkwam me. Het is telkens weer bijzonder te ervaren dat de eenvoud van lijn en vlak tot een esthetische beleving leidt. Na het realiseren van tal van ontwerpen ben ik daar nog steeds verwonderd over. Als  ik deze verwondering kan overdragen op de mensen om mij heen, weet ik dat mijn werk een snaar raakt die ertoe doet.

Samen is meer

In mijn werk word ik gesteund door de mensen om mij heen. Mijn vrouw Janny ondersteunt mij in het creatieve proces. Meubelmaker Tom Smit deelt zijn kennis, ervaring en inventiviteit met mij en stelt daarnaast zijn bedrijfsruimte ter beschikking.

Minder is genoeg

Mijn ontwerpen wilde ik voor een breed publiek bereikbaar maken. De laatste jaren heb ik mijn werkzaamheden aanzienlijk teruggeschroefd. Maar uit passie voor het ontwerpen en het maken van meubels maak ik op aanvraag per jaar nog enkele exemplaren van mijn ontwerpen. In samenwerking met meubelmaker Tom Smit maak ik ze in de meubel werkplaats van Ameto in Diepenheim.
__

Kleinschalige ambachtelijke productie, samen werken met de mensen om mij heen, ontwerpen uitvoeren met gebruik van zo min mogelijk hout. Voor mij is "Less is more" "Less is enough" geworden. "MINDER is genoeg".

                                    Bob van Niekerk

 
____

___________________

____________________________________________________________